WORDPRESS ERROR # SERVER ERROR 500

### POLSKI ###

Aktualizacja WordPress’a przyniosła Ci nieoczekiwany błąd serwera 500 lub wyświetla Ci informację o błędzie:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_escape_string() in

Dodaj następującą linię kodu w pliku functions.php (/wp-content/themes/nazwa-motywu/functions.php):
function mysql_escape_string($string){return mysqli_escape_string($string);}
Na samej górze kodu (w pierwszej linii) , zaraz po <?php

Jeśli pojawi Ci się błąd: Warning: mysqli_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in
Dodaj ten kod:
error_reporting(0);function mysql_escape_string($string){return mysqli_escape_string($string);}error_reporting();

### ENGLISH ###

After update WordPress you see server ERROR 500 or information error:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_escape_string() in

Add one line code in functions.php file (/wp-content/themes/theme-name/functions.php):
function mysql_escape_string($string){return mysqli_escape_string($string);}
On the top of code (in the first line), after <?php

If you see this error:
Warning: mysqli_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in
Use this code:
error_reporting(0);function mysql_escape_string($string){return mysqli_escape_string($string);}error_reporting();

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

PHP PARSE ERROR: SYNTAX ERROR, UNEXPECTED

PHP Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in