Wczytywanie zawartości pliku lub adresu URL z innej lokalizacji przy użyciu JavaScript i jQuery.
Loading content from another location or URL addres, using JavaScript and jQuery.

<script type="text/javascript" src="/path/to/jquery.js?x88676"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#HereLoadContent').load('/path/to/file.php','',
function(response,status,xhr) {
if(status == 'error') {
var msg = "Sorry but there was an error: ";
$(".content").html(msg + xhr.status + " " + xhr.statusText);
}}
);
}
);
</script>
<div id="HereLoadContent"></div>

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

PRZYJAZNE NAZWY FRIENDLY NAMES

Rekursywna zmiana nazwy plików na przyjazne nazwy (friendly