Nieudane uaktualnienie, powrót do fabrycznego oprogramowania.

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie serwera TFTP: TFTPD 32 BIT / TFTPD 64 BIT.
 2. Po instalacji pobierz oprogramowanie (firmware): TP-LINK TL-MR3420 FIRMWARE.
 3. Zmień nazwę pliku oprogramowania (firmware) na: mr3420v2_tp_recovery.bin.
 4. Wgraj oprogramowanie do głównego katalogu (instalacyjnego) serwera TFTP.
 5. Wyłączony router podłącz do karty sieciowej komputera, przewodem UTP, przewód podłącz do PORTU-1 routera.
 6. Zmień adres karty sieciowej w komputerze na adres IP: 192.168.0.66 oraz ustaw MASKĘ PODSIECI na adres IP: 255.255.255.0.
 7. Uruchom serwer TFTP, a następnie wybierz interfejs „Server interfaces” o wartości IP 192.168.0.66.
 8. W oprogramowaniu serwera TFTP wybierz „Log viewer”, aby widzieć czy router pobiera/pobrał oprogramowanie.
 9. Włącz router, jeśli nie zacznie pobierać oprogramowania (firmware) – wciśnij przycisk reset i przytrzymaj przez około 15 sekund.
 10. Po pobraniu oprogramowania (firmware) przez router i jego własnym restarcie wpisz w przeglądarce internetowej adres: http://192.168.0.1.
 11. Działa? Nazwa Użytkownika (login): admin; Hasło (password): admin.

Wideo instrukcja na YouTube

Obrazy przedstawiające powyższe czynności znajdują się na dole.

Failed upgrade, return to the factory firmware.

 1. Download and install TFTP server software: TFTPD 32 BIT / TFTPD 64 BIT.
 2. After install software, download firmware: TP-LINK TL-MR3420 FIRMWARE.
 3. Change firmware file name to mr3420v2_tp_recovery.bin.
 4. Copy or move firmware file to TFTP server root directory.
 5. Powered off router connect to your network card in computer via UTP cable, connect cable to PORT-1 in router.
 6. Change network adapter IP address to IP: 192.168.0.66 and change SUBNET MASK to IP address: 255.255.255.0.
 7. Start TFTP server and change „Server interfaces” to IP adress 192.168.0.66.
 8. In TFTP server software change window to „Log viewer”, to know whether the router downloads the firmware.
 9. Turn on the router, if router do not will download software (firmware) – press and hold reset button for about 15 seconds.
 10. After downloading the software (firmware) via a router and its own restart, type the address into your browser: http://192.168.0.1.
 11. Working:? Login: admin; Password: admin.

Video tutorial on YouTube

Images of these activities can be found on the bottom.

### 3 / 4 ###

TP-LINK TL-MR3420

### 6.1 ###

TP-LINK TL-MR3420

### 6.2 ###

TP-LINK TL-MR3420

### 6.3 ###

TP-LINK TL-MR3420

### 6.4 ###

TP-LINK TL-MR3420

### 8 ###

TP-LINK TL-MR3420

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

HOSTING PO POLSKU

Nieudolny Hosting Po Polsku w wykonaniu nazwa.pl! Na