Asterisk

Asterisk

Asterisk
Asterisk
Konfiguracja modułu: /etc/asterisk/musiconhold.conf [default] mode=files directory=/usr/share/asterisk/moh Domyślny plik odtwarzany przez moduł moh: default (default.wav). Tworzymy plik audio formatu WAV 16 bit mono PCM, następnie przenosimy go na serwer ...
0

Asterisk
Asterisk
Zmiana konfiguracji asterisk’a, wedle poniższych wytycznych: rtp.conf [general] rtpstart = 10000 rtpend = 20000 sip.conf [general] tcpenable = yes rtcachefriends=yes rtautoclear=yes [pbx-local](!) type = friend context ...
0