Rekursywna zmiana nazwy plików na przyjazne nazwy (friendly names (urls)), usuwanie znaków specjalnych, zamiana polskich liter, etc.
Poniższy skrypt zmienia nazwy plików i katalogów na nazwy przyjazne. Zmiana zaczyna się od podanej ścieżki (directory w głąb).

Recursively change file and directory names to friendly names (friendly urls). Set your directory path in $directory variable.
The script remove special characters and change special languages letters to friendly names.

<?
$directory = "/path/to/your/directory/";
function FriendlyNames($string) {
setlocale(LC_ALL, 'en_US');
$string = stripslashes($string);
$string = strtolower($string);
$string = preg_replace("/[^a-z0-9_\s-.]/", "", $string);
$string = preg_replace("/[\s-]+/", " ", $string);
$string = preg_replace("/[\s_]/", "-", $string);
$string = iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT', $string);
return $string;
}
$flags = \FilesystemIterator::SKIP_DOTS;
$iterator = new \RecursiveDirectoryIterator($directory, $flags);
$iterator = new \RecursiveIteratorIterator($iterator, \RecursiveIteratorIterator::CHILD_FIRST);
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);
foreach ($iterator as $file) {
$OldFileName = $file->getFilename();
$NewFileName = FriendlyNames($OldFileName);
$CurrentDir = substr($file, 0, strrpos($file, '/'));
rename($CurrentDir.'/'.$OldFileName, $CurrentDir.'/'.$NewFileName);
?><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td align="right" valign="middle">DIR: <font color="#3100BD"><?php echo $CurrentDir; ?></font></td><td align="left" valign="middle">&nbsp;</td></tr><tr><td align="right" valign="middle">&nbsp;</td><td align="left" valign="middle">OLD NAME: <font color="#D40003"><?php echo $OldFileName; ?></font></td></tr><tr><td align="right" valign="middle">&nbsp;</td><td align="left" valign="middle">NEW NAME: <font color="#379000"><?php echo $NewFileName; ?></font></td></tr></tbody></table><?php
}
?>

Jeśli masz jakieś sugestie, napisz do mnie.

If you have some suggestions, please write to me.

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

HOSTING PO POLSKU

Nieudolny Hosting Po Polsku w wykonaniu nazwa.pl! Na