Bash

Bash

bash
Bash
Poniższy skrypt pozwala na zapisanie danych z wybranej tabeli do pliku XML: #!/bin/bash db_user="uzytkownik" db_pass="Haslo" db_host="Adres.IP.lub.Nazwa.Hosta" db_name="Baza-Danych" db_table="Tabela" CMD="use ${db_name};SELECT * FROM ${db_table} WHERE enabled='yes';" ...
0

bash
Bash
Poniższy skrypt pozwala na wykonanie kopii zapasowej wybranej bazy danych: #!/bin/bash db_user="Uzytkownik" db_pass="Haslo" db_host="Adres.IP.lub.Nazwa.Hosta" db_name="Baza-Danych" backup_path="/katalog/kopii/zapasowej" date=$(date +"%Y%m%d-%H%M%S") umask 177 mysqldump --user=$db_user --password=$db_pass --host=$db_host $db_name ...
2