Ile serwisów wyszukiwawczych (wyszukiwarek) – tyle definicji meta-tag’ów, ile osób tworzących opisy meta-tagów – tyle z na temat META TAGs.

Poniżej wymieniam (wedle mojego uznania) najbardziej potrzebne i mniej potrzebne, lecz przydatne META TAGi.

Pamiętaj, aby adres@domain.tld oraz domain.tld zamienić ze swoimi faktycznymi nazwami, dotyczy się to również pozostałych definicji.

<meta charset=”utf-8″>
– Kodowanie znaków, zalecane UTF-8.

<title>TEXT</title>
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta name=”title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta name=”description” content=”TEXT” />
– Opis strony, zalecana długość to 155 znaków – maksymalnie 160 znaków.

<meta name=”keywords” content=”TEXT” />
– Słowa kluczowe strony, (słowa kluczowe oddzielone przecinakami i spacją (słowa, kluczowe, mojej, strony).
Zaleca ilośc to 20 słów, jednak łącznie nie więcej niż 255 znaków.

<meta name=”subject” content=”TEXT” />
– Tytuł strony, inny niż główny tytuł strony.

<meta name=”abstract” content=”TEXT” />
– Klika bardzo krótkich zdań opisujących stronę.

<meta name=”topic” content=”TEXT” />
– Opis strony, inny niż główny opis strony.

<meta name=”summary” content=”TEXT” />
– Krótkie i zwięzłe podsumowanie zawartości strony, różne od tytułu i opisu strony.

<meta name=”category” content=”Text” />
– Kategoria, do której zalicza się strona.

<meta name=”classification” content=”Text” />
– Klasyfikacja, do której zalicza strona (PDF: klasyfikacja kodowa EU)

<meta name=”robots” content=”all” />
– Informacja dla robotów indeksujących, czy mają i w jaki sposób mają indeksować stronę.

<meta name=”revisit-after” content=”1 day” />
– Czas po jakim robot wyszukiwarki ma ponownie dokonać indeksowana naszej witryny (1 day, 2 days, 3 days, etc.).

<meta name=”revised” content=”DD/MM/YYY” />
– Data (w formacie DD/MM/RRR) aktualizacji strony.

<meta http-equiv=”expires” content=”Tuesday, 31-Mar-15 12:53:37 CEST” />
– Data (w formacie RFC850 Dzień, DD-Mier-YY HH:MM:SS CEST) ważności strony.
<meta http-equiv=”pragma” content=”no-cache” />
– Czy strona ma być przechowywana na serwerach cache’ujących.

<meta http-equiv=”cache-control” content=”cache-control” />
– Czy strona ma być przechowywana na serwerach proxy.

<meta name=”coverage” content=”worldwide” />
– Dystrybucja strony (worldwide – cały Świat, Poland – Polska, etc.).

<meta name=”distribution” content=”global” />
– Dystrybucja strony (global – globalnie (cały Świat)).

<meta name=”rating” content=”General” />
– „Kontrola rodzicielska”, dla jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest strona (General – wszystkie grupy wiekowe, Safe For Kids – bezpieczna dla dzieci).

<meta name=”directory” content=”submission” />
– Dodawanie strony do katalogów.

<meta name=”language” content=”pl” />
– Strona w języku (pl – polskim),

<meta name=”reply-to” content=”adres@domain.tld” />
– Zwrotny adres E-Mail.

<meta name=”copyright” content=”NAZWA” />
– Prawa autorskie.

<meta name=”author” content=”AUTOR” />
– Autor.

<meta name=”designer” content=”TWORCA” />
– Twórca.

<meta name=”owner” content=”WLASCICIEL” />
– Właściciel.

<meta name=”url” content=”http://domain.tld” />
– Główny adres witryny.

<meta name=”identifier-url” content=”http://domain.tld/katalog” />
– Adres strony.

<meta name=”og:title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta property=”og:title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta name=”og:site_name” content=”TEXT” />
– Nazwa strony, inna niż tytuł.

<meta property=”og:site_name” content=”TEXT” />
– Nazwa strony, inna niż tytuł.

<meta name=”og:description” content=”TEXT” />
– Opis strony, zalecana długość to 155 znaków – maksymalnie 160 znaków.

<meta name=”og:url” content=”http://domain.tld/katalog />
– Główny adres witryny.

<meta property=”og:url” content=”http://domain.tld/katalog” />
– Główny adres witryny.

<meta name=”og:image” content=”http://domain.tld/images/fav.png” />
– Obraz graficzny (logo, etc.) identyfikujący stronę.

<meta property=”og:image” content=”http://domain.tld/images/fav.png” />
– Obraz graficzny (logo, etc.) identyfikujący stronę.

<meta name=”fb:page_id” content=”<?php echo $FacebookPageId; ?>” />
– Nazwa lub ID strony na Facebook.com (bez http(s)://facebook.com/ (na przykład: MojaStrona)).

<meta name=”og:email” content=”adres@domain.tld” />
Zwrotny adres E-Mail.

<meta name=”og:phone_number” content=”+48.22-0000000″ />
– Numer telefonu.

<meta name=”og:fax_number” content=”+48.22-0000000″ />
– Numer Fax’u.

<meta name=”og:country-name” content=”Poland” />
– Nazwa kraju.

<meta name=”og:region” content=”Mazowieckie” />
– Nazwa województwa.

<meta name=”og:postal-code” content=”00-000″ />
– Kod pocztowy

<meta name=”og:locality” content=”Warszawa” />
– Nazwa miasta.

<meta name=”og:street-address” content=”Ulica” />
– Nawa ulicy (numer posesji / numer lokalu).

<meta name=”og:latitude” content=”52.232938″ />
– Szerokość geograficzna.

<meta name=”og:longitude” content=”21.0611941″ />
– Długość geograficzna.

<link rel=”shortcut icon” type=”image/ico” href=”http://domain.tld/favicon.ico” />
– Ikona witryny (48×48 px 24 bit).

<link rel=”fluid-icon” type=”image/png” href=”http://domain.tld/favimage.png” />
– Obraz graficzny witryny (512×512 px 24 bit).

<link rel=”index” title=”domain.tld” href=”http://domain.tld” />
– Główny adres witryny.

<meta name=”og:type” content=”website” />
– Typ srony (website – stron internetowa).

<meta property=”og:type” content=”website” />
– Typ srony (website – stron internetowa).

<meta name=”tweetmeme-title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

Gotowe META-TAGi (dodana data publikacji (aktualna data wywołania strony) oraz data ważności (aktualna data +1 dzień). Strona musi być w PHP (na przykład index.php).

<meta charset="utf-8">
<title>TYTUŁ</title>
<meta name="title" content="TYTUŁ" />
<meta name="description" content="OPIS STRONY." />
<meta name="keywords" content="SŁOWA, KLUCZOWE" />
<meta name="subject" content="MÓJ TYTUŁ" />
<meta name="abstract" content="MOJA STRONA. STRONA MOJEJ STRONY." />
<meta name="topic" content="OPIS MOJEJ STRONY." />
<meta name="summary" content="MOJA STRONA NA TEMAT BUDOWY STRON." />
<meta name="category" content="Internet" />
<meta name="classification" content="04350" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="revisit-after" content="1 day" />
<meta name="revised" content="<?php echo date("d/m/Y"); ?>" />
<meta http-equiv="expires" content="<?php echo strtotime('+1 day'); ?>" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="cache-control" content="cache-control" />
<meta name="coverage" content="worldwide" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="rating" content="General" />
<meta name="directory" content="submission" />
<meta name="language" content="pl" />
<meta name="reply-to" content="adres@domain.tld" />
<meta name="copyright" content="NAZWA" />
<meta name="author" content="AUTOR" />
<meta name="designer" content="TWÓRCA" />
<meta name="owner" content="WŁAŚCICIEL" />
<meta name="url" content="http://domain.tld" />
<meta name="identifier-url" content="http://domain.tld/katalog" />
<meta name="og:title" content="TYTUŁ" />
<meta property="og:title" content="TYTUŁ" />
<meta name="og:site_name" content="NAZWA STRONY" />
<meta property="og:site_name" content="NAZWA STRONY" />
<meta name="og:description" content="OPIS STRONY" />
<meta name="og:url" content="http://domain.tld/katalog" />
<meta property="og:url" content="http://domain.tld/katalog" />
<meta name="og:image" content="http://domain.tld/images/fav.png" />
<meta property="og:image" content="http://domain.tld/images/fav.png" />
<meta name="fb:page_id" content="MojaStrona" />
<meta name="og:email" content="adres@domain.tld" />
<meta name="og:phone_number" content="+48.22-0000000" />
<meta name="og:fax_number" content="+48.22-0000000" />
<meta name="og:country-name" content="Poland" />
<meta name="og:region" content="Mazowieckie" />
<meta name="og:postal-code" content="00-000" />
<meta name="og:locality" content="Warszawa" />
<meta name="og:street-address" content="Ulica" />
<meta name="og:latitude" content="52.232938" />
<meta name="og:longitude" content="21.0611941" />
<link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="http://domain.tld/favicon.ico" />
<link rel="fluid-icon" type="image/png" href="http://domain.tld/favimage.png" />
<link rel="index" title="domain.tld" href="http://domain.tld" />
<meta name="og:type" content="website" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta name="tweetmeme-title" content="TYTUŁ" />

PDF – Klasyfikacja Kodów EU

Komentarze Facebook

Komentarze: 3

  1. Hi mɑtes, good paragrɑρh and niϲе arguments commеnted heгe,
    I am genuinely enjoying by these.

  2. You’ve made sօme really good points thеre. I checked on the weƄ for more info about the issսe and found most
    people will go along with your views on this site.

  3. Ciekawy spis ale szkoda, że nie są składowe opisane bardziej. Jak pomagają czemu i czy są potrzebne. W ramach uzupełnienia wiedzy zapraszam do lektury:
    http://chcenawczoraj.pl/post/meta-tagi-co-powinienes-o-nich-wiedziec

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

POBIERANIE ID3 GET ID3 TAG

Pobieranie TAG’ów ID3 z pliku MP3. Get ID3