Generowanie kluczy – certyfikatów SSL:

openssl genrsa -des3 -rand file1:file2:file3:file4:file5 -out ssl.key 1024
openssl rsa -in ssl.key -out ssl.pem
openssl req -new -key ssl.key -out ssl.csr
openssl x509 -req -days 3650 -in ssl.csr -signkey ssl.key -out ssl.crt
openssl crl -inform PEM -in ssl.pem -outform DER -out ssl.crl

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

HOSTING PO POLSKU

Nieudolny Hosting Po Polsku w wykonaniu nazwa.pl! Na