DŁUGOŚĆ FALI

LAMBDALAMBDA

Długość fali obliczamy w następujący sposób: Y=C/f

Y – Długość fali [m] C – prędkość światła [300000000 m/s](300000 km/h)
f – Częstotliwość [Hz]

Przykładowo:
WiFi 2.4 GHz = 12.5 cm (Y=300000000/2400000000 Y=0.125 m)
WiFi 5.0 GHz = 6 cm (Y=300000000/5000000000 Y=0.6 m)
DECT Europa 1.88 GHz ~ 16 cm (Y=300000000/1880000000 Y=0.1595744680851064 m)
DECT Europa 1.9 GHz  ~ 16 cm (Y=300000000/1900000000 Y=0.1578947368421053 m)