Aneta sprawuje bardzo ważną funkcję elementu zarówno wypromieniowującego jak i zbierającego fale elektromagnetyczne. W zależności, jaką pełni funkcję w danym momencie, przekształca ona energię wysokiej częstotliwości na falę elektromagnetyczną (nadawanie) lub przekształca falę elektromagnetyczną w energię wysokiej częstotliwości (odbiór).

Dodatkowymi elementami systemów antenowych są linie zasilające antenę, układy dopasowujące oraz układy pomocnicze (uziemienie, maszt, odciągi, itp.).

W zależności od konstrukcji – anteny mogą mieć różne kształty i wymiary, lecz wymiary te są zależne od częstotliwości, czyli długości fali, na jakiej będzie pracować antena.

Zobacz również: Długość fali.

Linia zasilająca ma za zadanie doprowadzenie energii wysokiej częstotliwości do części promieniującej anteny z możliwie jak najmniejszymi stratami. W praktyce najczęściej stosowane są linie osiowe (przewód koncentryczny) o impedancji 50 Ω lub Ω oraz płaskie dwuprzewodowe linie symetryczne o impedancji 300 Ω (przeważnie w zakresie od 200 Ω do 300 Ω).

Jednym z ważniejszych parametrów linii zasilającej jest jej impedancja charakterystyczna, zwana opornością falową Zo. Jest to stosunek napięcia do prądu biegnącej przez nią fali. Po zamknięciu linii na końcu rezystancją R=Zo w linii wystąpi tylko i wyłącznie fala bieżąca, czyli cała energia przesłana przez linię zostanie wydzielona w rezystancji. W przypadku, gdy impedancja charakterystyczna linii jest różna od impedancji R właściwej na zakończeniu linii, wówczas w linii wystąpi fala stojąca, zaś część energii zostanie odbita od anteny. Im większe będzie niedopasowanie tym większa fala stojąca wystąpi w linii i tym większy będzie współczynnik odbicia (WFS). Współczynnik fali stojącej WFS jest większy od 1 i jest równy stosunkowi obu impedancji WFS = Zo/Z lub WFS = Z/Zo.

 Współczynnik fali stojącej można określić za pomocą specjalnego miernika, zwanego reflektometrem i/lub SWR (VSWR – ang. voltage standing wave ratio)

Im WFS jest większy, tym większa jest moc odbita wracająca do nadajnika, przekształcona zazwyczaj w energię cieplną. W wyniku tego zjawiska może dojść do uszkodzenia tranzystorów końcowych nadajnika oraz pojawić się mogą interferencje zakłócające odbiór innych fal.

Główny podział anten:

  • Do-okólne, posiadające w płaszczyźnie poziomej do-okólną charakterystykę promieniowania. Najprostsza ćwierćfalowa antena GP (ang. Ground Plane) składa się z promiennika oraz z kilku przeciwwag stanowiących sztuczną płaszczyznę ziemi. W celu dopasowania do kabla o typowej impedancji 50 Ω przeciwwagi odgina się do dołu pod kątem 135°.
  • Kierunkowe, energia promieniowania skupiona jest w jednym kierunku. Anteny kierunkowe to najczęściej anteny kilkuelementowe np. Yagi, Delta, QQ. Składają się one z elementu promieniującego (radiatora), elementu odbijającego (reflektora) i elementów skupiających (direktorów).

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

HUAWEI B310 B315 PODŁACZENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ PIONOWA POZIOMA

Zarówno w modemie / routerze HUAWEI B310 jak